Обяви

ПОКАНА

            На основание чл.16  от Закона за кооперациите и чл.20 (1)и(3) от Устава на ПРИМА ТПК , Управителният Съвет свиква редовно Общо събрание на кооперацията на   08.05.2021    г. от 9,00 часа в  сградата на Младежкия дом гр.Търговище  ул.Христо Ботев -10   при следния дневен ред:

Дневен ред

     1. Прием на член кооператори .

 Докладва: Председателя

     2. Отчет за работата на УС за стопанската  дейност – 2020 г. и бюджет 2021 г

 Докладвa: Председателя

     3. Годишен финансов отчет на Kооперацията за 2020 г и  разпределение на печалбата.

Докладва: Гл. счетоводител

     4. Заключение на КС по отчета на УС и Годишния финансов отчет на

Kооперацията за 2020 г.

Докладва: Председателя на КС

     5. Отчет на КС за дейността му през 2020 г.

Докладва: Председателя на КС

     6. Освобождаване от отговорност на Председателя на Кооперацията , членовете на УС и КС.

Докладва: Председателя на събранието

     7. Определяне размера на средствата за дейността  на КС и УС.

Докладва: Председател на КС / УС

      8. Актуализиране на Устава на Прима Тпк .

Докладва: Председателя на УС

     9. Членство в КС

Докладва: Председателя на УС

   10. Придобиване и разпореждане с недвижими имоти.

Докладва: Председателя на УС

   11. Избор на пълномощници .

 Докладва: Председателя на УС

  

              Материалите за Събранието са приети на заседание на УС на   12.02.2021 , 25.03.2021 и 16.04.2021 год.    и  са  на  разположение  за запознаване  от  всеки  член   кооператор  в Управлението на Кооперацията   и     www.prima-tpk.com

 
                            ПРОДАЖБА

  на  употребявано  лабораторно оборудване


01.jpg
03.jpg
04.jpg
02.jpg


Подкрепа на микро и малки предприятия

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от Кооперация Прима ТПК

                                                


На 17.07.2020 г. Кооперация Прима ТПК сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-4927  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът ще се изпълнява от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.Подкрепа на микро и малки предприятия.pdf


ПОКАНА

            На основание чл.16  от Закона за кооперациите и чл.20 (1)и(3) от Устава на ПРИМА ТПК , Управителният Съвет свиква редовно Общо събрание на кооперацията на    14.06.2020 г. от 9,00 часа в конферентната зала на хотел ТЕРА  ЕВРОПА гр.Търговище.


Заповед за цени СО2 19.05-2020 г.


Заповед СО2 19.05.2020.pdf


Отдаване под наем на
складови площи в главен корпус.


Втори етаж-792 кв.м. Кота +4,6.JPG
Първи етаж-578 кв.м. кота 0.JPG
Сутерен-1608 кв.м. Кота -4,6.JPG


Отдаване под наем на:

  ремонтна работилница, оборудвана със  фреза,

механична ножовка, апарат за заваряне

и шлосерски маси.ремонтна работолница.JPG


Отдаване под наем

Административна сграда  3 етажа.

Състояща се от:

-мениджърски работни офиси, зали за обучение.
Админстративна сграда.JPG
заседателна зала.JPG
офиси -11 бр..JPG
кабинет - управител.JPG
втори етаж.JPG
зала обучение - 15 бр..JPG
първи етаж.JPG
приемна -1 етаж.JPG


ПРОДАЖБА
  на  употребявани  машини и съоръжения


пясъчен филтър.JPG
разширителен съд към отоплителна инсталация.JPG
преса.JPG
Ресивър за въздух.JPG
метални контейнери.JPG
Фреза (ФУ-251).JPG
Инсталация за омекотяване на вода 25 куб.м.час. БЕРКЕФЕЛД.JPG
Траф 250-20.JPG
озонатор.JPG
Въздушен компресор VO – 30L – 80 HAFI.JPG
цистерна 30 куб.м -гориво.JPG
Резервоар за вода 200 куб..JPG
електрожен.JPG
парогенератор - Termindus TS 30 с горелка F.B.R. - T max = 158.1 C.JPG
инвентар.JPG


<<Най-нови   <Предишни   Следващи>   Най-стари>>