Дейност:

Продажба на СО2 :

-В бутилки на клиента от 6 кг. до 25 кг. 

 

Рентиерство :

 

-Отдаване под наем  в гр.Варна търговски,офис площи.

-Отдаване под наем на производствени и складове площи ,административна сграда и кухня майка в гр.Търговище.

 

-Отдаване под наем на търговски комплекс  „Прима” търговска площ  334 кв.метра и складова площ  786м2 в гр.Търговище.

-Отдаване под наем на гараж и автосервиз  за леки и товарни автомобили в гр.Търговище.

-Отдаване под наем на контролно-пропускателен пункт  снабден  с барабанен  стенд за изпитване спирачния ефект в гр.Търговище.

 

Услуги :

 

-Товарно - разтоварна дейност с  електро и мотокар до 2.5 тона и височина на повдигане  5 метра –работещи с газови уредби.

- Предоставяне на човешки ресурс за извършване на функционални дейности. :

-Товарно - разтоварни операции , хигиенизиране ,  водачи на електро и мотокари и други по споразумение с клиента.

  - Строително ремонтни дейности ,лепене на теракот ,фаянс и бояджийски услуги .

   -Покупки и  продажба на недвижими имоти.