Екип на управление:

 Председател :

 Колю Димов Йорданов

 

Управителен съвет:

 

Димо Станимиров

 Петър Габровски

 Петър Стефанов

 Иван Кънев

 Стефан Димитров

 Иванка Илиева


Контролен съвет:

 Веска Вълчева

 Райна Борисова

 Недялко Йорданов


Стопански отдел:

Ръководител Складово Стопанство

Деян Йорданов


Административен отдел:

Главен Счетоводител

Светлана Маринова Иванова

   

Седалище и адрес на управление :

 

България

Област Търговище, община Търговище

гр.Търговище 7700

ул.”Цар Освободител”шосе№4

тел.+359 601  64097

факс.+359 601 64122

e-mail office@prima-tpk.com

prima.tpk@gmail.com

office_sklad@prima-tpk.com