България

Област Търговище, община Търговище

гр.Търговище 7700

ул.”Цар Освободител”шосе№4

тел.+359 601 6 40 97

тел факс.+359 601 64122

e-mail office@prima-tpk.com

e-mail prima.tpk@gmail.com

e-mail office_sklad@prima-tpk.com

Обратна връзка: