Обяви


ПОКАНА
На основание чл.16 от Закона за кооперациите и чл.20 (1) и (3) от Устава на Кооперация ПРИМА ТПК , Управителният Съвет свиква редовно Общо събрание на кооперацията на 18.03.2023 год. от 9,00 часа в сградата на Младежкия дом гр.Търговище ул.Христо Ботев -10 при следния дневен ред:
Дневен ред
1. Прием на член кооператори .
Докладва: Председателя
2. Отчет за работата на УС за стопанската дейност – 2022 г. и бюджет 2023
Докладвa: Председателя
3. Годишен финансов отчет на Kооперацията за 2022 год. и разпределение на печалбата.
Докладва: Гл. Счетоводител
4. Ревизионен доклад за периода 2020 – 2022 год.
Докладвa: Председателя
5. Заключение на КС по отчета на УС и Годишния финансов отчет на
Kооперацията за 2022 г.
Докладва: Председателя на КС
6. Отчет на КС за дейността му през 2022 г.
Докладва: Председателя на КС
7. Освобождаване от отговорност на Председателя , членовете на УС и КС.
Докладва: Председателя на събранието
8. Определяне размера на средствата за дейността на УС и КС .
Докладва: Председателя на УС и КС
9. Избор на пълномощници за ОС на КС Кооп Микс
Докладва: Председателя на УС
Материалите за Събранието са приети на заседание на УС на 23.02.2023 г, и са на разположение за запознаване от всеки член кооператор в Управлението на Кооперацията и www.prima-tpk.com




ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

ОБЯВА

ОТ: КООПЕРАЦИЯ „ПРИМА ТПК“, ЕИК: 000864429

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 7700, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. „Цар Освободител“, шосе №4, представлявано от Деян Колев Йорданов - Председател

 

ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Изработване на инвестиционен проект за обект  „Склад за строителни материали“

С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ ХХ-407, кв. 177, гр. Търговище 

 

Мнения и възражения се приемат в РИОСВ-Шумен, 9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3




                                                    

Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.089-3126-CO1 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019г., за справяне с последиците от пандемията  COVID-19
Бенефициент:КООПЕРАЦИЯ ПРИМА ТПК гр.Търговище
 
Обща стойност: 50 000,00лв., от които 50 000,00лв.
европейско финансиране и  0,00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 13.08.2021г.
Край:     13.11.2021г.
 






Подкрепа на микро и малки предприятия

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от Кооперация Прима ТПК

                                                


На 17.07.2020 г. Кооперация Прима ТПК сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-4927  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът ще се изпълнява от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.



Подкрепа на микро и малки предприятия.pdf


ПОКАНА

            На основание чл.16  от Закона за кооперациите и чл.20 (1)и(3) от Устава на ПРИМА ТПК , Управителният Съвет свиква редовно Общо събрание на кооперацията на    14.06.2020 г. от 9,00 часа в конферентната зала на хотел ТЕРА  ЕВРОПА гр.Търговище.


Заповед за цени СО2 19.05-2020 г.


Заповед СО2 19.05.2020.pdf


Отдаване под наем на
складови площи в главен корпус.


Втори етаж-792 кв.м. Кота +4,6.JPG
Първи етаж-578 кв.м. кота 0.JPG
Сутерен-1608 кв.м. Кота -4,6.JPG


Отдаване под наем на:

  ремонтна работилница, оборудвана със  фреза,

механична ножовка, апарат за заваряне

и шлосерски маси.



ремонтна работолница.JPG


Отдаване под наем

Административна сграда  3 етажа.

Състояща се от:

-мениджърски работни офиси, зали за обучение.




Админстративна сграда.JPG
заседателна зала.JPG
офиси -11 бр..JPG
кабинет - управител.JPG
втори етаж.JPG
зала обучение - 15 бр..JPG
първи етаж.JPG
приемна -1 етаж.JPG


ПРОДАЖБА
  на  употребявани  машини и съоръжения


пясъчен филтър.JPG
разширителен съд към отоплителна инсталация.JPG
преса.JPG
Ресивър за въздух.JPG
метални контейнери.JPG
Фреза (ФУ-251).JPG
Инсталация за омекотяване на вода 25 куб.м.час. БЕРКЕФЕЛД.JPG
Траф 250-20.JPG
озонатор.JPG
Въздушен компресор VO – 30L – 80 HAFI.JPG
цистерна 30 куб.м -гориво.JPG
Резервоар за вода 200 куб..JPG
електрожен.JPG
парогенератор - Termindus TS 30 с горелка F.B.R. - T max = 158.1 C.JPG
инвентар.JPG


<<Най-нови   <Предишни   Следващи>   Най-стари>>